EF SØBYEN 16-20 / NYTTIG INFO

NYTTIG INFO

Informationerne står opført i alfabetisk rækkefølge

Klik på dokumenter markeret med fed skrift (links), hvis du ønsker at se indholdet i dem.

Hvis du har forslag til andre emner, der kan have bred interesse for beboerne i ejerforeningen, så skriv en besked til bestyrelsen. "Nyttig info" vil løbende blive opdateret med reviderede eller nye emner, når bestyrelsen finder det relevant.
 
Nuværende emner:

- Altaner og terrasser
- Cykelskur
- Dørskilte
- Energimærke
- Forsikringer
- Husdyr
- Låsesmed
- Markiser
- Måtter
- Nøgler
- Rengøring af opgange
- Vandhane, udvendig
- Vask af altanglas
- Ventilationsanlæg, filtre
- Vejledninger, okt. 2014
 
 
ALTANER OG TERRASSER
Opdateret 16-03-2015
Det er ejerforeningens ansvar at vedligeholde altanerne og udvendige vinduer, mure og beklædninger. Det er samtidig bestyrelsen, der har kompetencen til at godkende eventuelle ønsker om ændringer på de enkelte ejerlejligheders altaner og terrasser.
 
Nærmere regler for altaner og terrasser/haver findes i husordenen for ejerforeningen. Se under hjemmesidens menupunkt "Husorden".
 
Uddrag af ejerforeningens vedtægter:
 • Vedtægternes §17.1: Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer.
 • Vedtægternes §17.5: Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.
 
CYKELSKUR
Opdateret 19-01-2015
Cykelskuret ved nordgavlen er forbeholdt beboerne i Ejerforeningen Søbyen 16-20, som også står for vedligeholdelse og renholdelse. Der er ikke indgået aftaler omkring renholdelse med et servicefirma eller lignende, så vi må hjælpe hinanden med at holde skuret ryddeligt og rent. Hvis der er brug for at feje, forefindes der en kost til udendørs brug i teknikrummet i kælderen under nr. 18.
 
 
DØRTELEFONER
Opdateret 25-11-2023
Navneskilt til dørtelefonen kan fås ved henvendelse til Erik Kjær Hansen, 18, 2. tv.
 
 
DØRSKILTE
Opdateret 05-04-2015
Se husordenen.
 
 
ENERGIMÆRKE
Opdateret 01-02-2024
Det nuværende energimærke gælder til 29. september 2024
Klik for at se energimærke
 
 
FORSIKRINGER
Opdateret 06-03-2024
Information om ejerforeningens forsikringer. Klik på nedenstående links for at få mere at vide.
 
 
Ejendomsforsikring (Alm. Brand)
 
Skadedyrsforsikring (Anticimex)
 
 
HUSDYR
Opdateret 05-04-2015
Se husordenen.
 
  
LÅSESMED
Ved problemer med låsen i lejlighedernes fordøre er det lejlighedsejeren selv, der skal tage kontakt til låsesmed for at få problemet løst. Hvis det derimod drejer sig om låsene til opgangenes yderdøre og cykelskuret, så rettes der henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer, som så kontakter låsesmeden på foreningens vegne.
 
Låsesystemet er af fabrikatet EVVA EPS (Østrisk), og der er ingen helt lokale låsesmede, der angiver at være fortrolige med det. En god kontaktmulighed er firmaet Bonne Låse og Sikring ApS i Risskov, som er autoriserede forhandlere af systemet. Firmaet har også en døgnservice i forbindelse med problemer.
 
Hjemmeside: www.bonnesikring.dk
Døgnservice: 7070 2190
 
 
MARKISER
Opdateret 04-09-2018
Bindende regelsæt og anvisninger ved montage af markise(r). Klik på nedenstående links for mere information.
 
 
 
MÅTTER
Opdateret 25-11-2023
MåtteXpressen skifter måtter i alle tre opgange hver anden uge.
 
 
NØGLER
Opdateret 16-03-2015
Se afsnittet om ekstranøgler i ejerforeningens husorden under menupunktet "Husorden". Skema til kvittering for udleverede nøgler fås via linket herunder:
 
 
 
RENGØRING AF OPGANGE
Opdateret 25-11-2023
 Der er indgået ny aftale med Rengøringskælderen, som omfatter følgende:

Trappevasken foretages hver 4. uge i månederne maj-oktober og hver 2. uge i månederne november-april. Der vaskes onsdag i de angivne uger medmindre onsdagen falder på en helligdag.

Hver anden uge omfatter rengøringen grundig støvsugning af opgangene samt vask af flisegulve og betontrappetrin samt trappeløb og bund i kælderen ved nr. 18.
 
Der sker ikke rengøring på områder i opgangene, hvor der står sko eller ligger måtter og lignende.

Hver fjerde uge foretages endvidere aftørring af gelænder, runde lamper og postkasser, fjernelse af pletter på væggene, rengøring af elevator indvendig samt rengøring af stikkontakter. Fjernelse af spindelvæv højt i opgangene, rengøring af rustfrit stål udvendig på elevator, stålpleje på rustfrit stål, afstøvning af indfatninger over indgangsdøre, aftørring af fodlister/flisekanter, pudsning af glasdøre og sidepartier indvendigt og udvendigt samt rengøring af elevator indvendig.
 
Grundig støvsugning af gangene mellem kælderrummene sker med aftalte intervaller.
 
Grundig stålpleje af elevatorer én gang årligt.

Endvidere vil spindelvæv og insektpletter med mellemrum blive fjernet ved indgangspartierne. Det sker på konkret bestilling fra bestyrelsen.

Henvendelser vedrørende rengøring af opgangene kan rettes til ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer.

 
 
VANDHANE, UDVENDIG VED NR. 18
Opdateret 19-01-2015
Specialnøgler til betjening af den udvendige vandhane opbevares af formand og næstformand. 
 
 
VASK AF ALTANGLAS
Opdateret 25-11-2023
Altanglassene bliver vasket seks gange årligt. I samme ombæring vaskes alle gavlvinduer, vinduer mellem altanerne samt vinduer i lejlighederne i stueetagen.
 
 
VENTILATIONSANLÆG, FILTRE
Opdateret 19-01-2015
De installerede Genvex anlæg er af typen "GES Energy S (Small)".
 • Friskluftfilter: F7 060320
 • Udsugnings-planfilter (filtagtigt): G4 060321
Filtrene kan købes i netshoppen på www.genvex.dk ved søgning på anlægstypen eller filternumrene.
 
Alternativt kan uoriginale og billigere filtre købes hos www.filterhuset.dk ved søgning på anlægstypen (filtrene her har andre numre end angivet ovenfor).
 
 
VEJLEDNINGER UDLEVERET VED INDFLYTNING, OKTOBER 2014
Opdateret 18-01-2015
 1. Svane Køkken
 2. Indvendige malede overflader
 3. Fliser
 4. Unidrain afløb
 5. Pressalit toiletsæder
 6. Duofix cisterner
 7. Ifö toiletkumme
 8. Armaturer
 9. Fjernvarmeunit
 10. Rumtermostat
 11. Tarkett trægulve
 12. Elinstallationer
 13. Porttelefon (udførlig)
 14. Porttelefon (oversigt)
 15. Røgalarm
 16. Gipslofter
 17. Klassificerede døre
 18. Troldtekt akustikplader
 19. Vinduer og yderdøre
 20. Lofter
 21. Dørgreb
 22. Postkasser
 23. Døre
 24. Genvex Optima 250