EF SØBYEN 16-20 / SENESTE NYT

SENESTE NYT

Udskiftning af ventilationsriste i denne uge 
25-05-2021
Bestyrelsen har netop udsendt et nyhedsbrev med anmodning om, at beboerne oplyser, hvornår torsdag og fredag VVS Experten kan få adgang til lejlighedernes altaner.
...

Referat af bestyrelsesmøde 20. januar 2021 
29-01-2021
Referat af det seneste møde i ejerforeningens bestyrelse er i dag lagt op på hjemmesiden under menupunktet "Mødereferater"
...

Besigtigelse af altanglas 
24-09-2020
Bestyrelsen har i dag udsendt nyhedsbrev om besigtigelse af længehusets altanglas den 30. september. Nyhedsbrevet kan læses på foreningens hjemmeside under menupunktet "Nyhedsbreve".
...

Udsættelse af generalforsamling 
11-03-2020
Generalforsamlingen den 12. marts 2020 kl. 19.00 udsættes. Der er i dag udsendt nyhedsbrev med samme meddelelse. Nyhedsbrevet kan læses på foreningens hjemmeside under menupunktet "Nyhedsbreve".
...

Nyt vedrørende vask af altanglas 
07-10-2019
Denne tekst er i dag lagt op på ejerforeningen 16-20's hjemmeside under menupunktet "Nyttig info":
 
Ny aftale: Altanglassene vil blive vasket seks gange årligt i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. I samme ombæring vaskes alle gavlvinduer samt vinduer i lejlighederne i stueetagen.
...

Nye referater fra bestyrelsesmøder 
04-03-2019
Referater fra bestyrelsesmøder i Ejerforeningen Søbyen 16-20 den 15. januar og 12. februar 2019 er netop uploadet til hjemmesiden under menupunktet "mødereferater".
...

Nye dørmåtter 
24-12-2018
Ejerforeningen har udsendt et nyedsbrev med oplysninger om ny aftale vedrørende dørmåtter til indgangspartierne. 
...

Referat fra generalforsamling 2. maj 2018 
19-07-2018
Underskrevet referat fra Ejerforeningen Søbyen 16-20's ordinære generalforsamling den 2. maj 2018 er nu lagt på hjemmesiden under menupunktet "Generalforsamlinger".
...

Nye mødereferater fra bestyrelsen 
23-02-2018
Referater fra bestyrelsesmøderne den 19. september 2017 og 22. januar 2018 er i dag uploaded til ejerforeningens hjemmeside under menupunktet "Mødereferater".
...

Låsesmed 
25-05-2016
Der er lagt oplysninger om låsesmed med autorisation til det nøglesystem, vi har i ejendommen, ind på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet "nyttig info"
...

Referat af bestyrelsesmøde 18. maj 2016 
19-05-2016
Referat fra ejerforeningens bestyrelsesmøde er nu uploaded til hjemmesiden under menuen mødereferater.
...

Nye stoppere på fordørene 
29-02-2016
Bestyrelsen har foranlediget, at der er blevet monteret faste dørstoppere på de tre fordøre, så vi slipper for at anvende løse trækiler. Kilerne har haft det med at forsvinde, og de kunne også på længere sigt skade dørene.
...

Referat af bestyrelsesmøde 11. januar 2016 
13-01-2016
Referat af ejerforeningens bestyrelsesmøde den 11. januar 2016 er i dag uploaded til hjemmesiden under menupunktet "mødereferater".
...

Dørtelefoner efterset og repareret 
17-12-2015
Elektrikeren har i samarbejde med producenten af dørtelefonanlægget i dag testet det i alle tre opgange. Problemerne, der har været i opgang 18, skyldes tilsyneladende i bagvedliggende fejl i installationen, som "brænder kameraet ved indgangspartiet af". Kameraet er udskiftet og den bagvedliggende fejl er blevet rettet. Forhåbentlig kører alt som det skal fra nu af.
...

Byggetilladelse og projekttegninger 
26-10-2015
Kopier af projekttegninger for Søbyen samt byggetilladelsen vedrørende etape 1 er i dag lagt på EF 16-20 's hjemmeside under menupunktet "dokumenter".
...

Ekstra cykelstativer 
19-08-2015
På bestyrelsens foranledning er der blevet indkøbt og opstillet to udendørs cykelstativer på flisearealet ved bagsiden af cykelskuret. Vi håber, at I vil anvende stativerne, så presset på gulvarealet i cykelskuret mindskes.
...

Referat af bestyrelsesmøde 22. juni 2015 
14-07-2015
Referat fra ejerforeningens bestyrelsesmøde den 22. juni 2015 er i dag uploaded til foreningens hjemmeside under menupunktet "mødereferater".
...

Vægge i opgangene rengøres i uge 32 
03-07-2015
Det er aftalt med Rengøringskælderen, at væggene i de tre opgange afvaskes i uge 32.
...

Vinduespudsning 22. og 23. april 
22-04-2015
I dag og eller i morgen får vi besøg af vinduespudseren. Der er udsendt et nyhedsbrev med nærmere oplysninger.
...

Skema til bestilling af dørskilte er nu omdelt 
30-03-2015
Der er nu lagt et skema tl brug ved bestilling af dørskilte i alle postkasser. Husk at aflevere det i udfyldt stand senest fredag den 10. april. Husk også at sætte kryds i skemaet, hvis du kan hjælpe med montering af skiltene.
...

 

Hvis du anvender en newsreader på din computer eller smartphone, kan du abonnere på ejerforeningens nyhedskanal ved at indsætte dette RSS-feed:
http://bricksite.com/Feeds/107266/ef+16-20