EF SØBYEN 10-14 / BESTYRELSE OG ADM.

BESTYRELSE OG ADMINISTRATOR

Du kan sende en besked til bestyrelsen ved at benytte denne mailadresse: efsoebyen1014@gmail.com

Foreningens CVR nr.: 37610216

Formand
Hans Høyrup Petersen
Søbyen 12, 2. tv.
Mobil: 22932551
hans.hoyrup.petersen@gmail.com


Næstformand
Jan Eriksen
Søbyen 10, 1. th.
Mobil: 50523035
Ja.an@vip.cybercity.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Ladefoged Jensen
Søbyen 12, 1. tv.
Mobil: 61712777
Plaj8660@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Rita Olesen
Søbyen 10,3.th
Mobil: 20941671
ritas@olesen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kai Just
Søbyen 12,3. tv
Mobil:40332913
just@nypost.dk
 
Bestyrelsessuppleant
Knud Schou
Søbyen 10,2.tv
Mobil: 29901890
knthjs@gmail.com
 
Bestyrelsessuppleant
Margrethe Mikkelsen
Søbyen 10, 4. th.
Mobil: 29808163
kornblomst1951@hotmail.com
 

Revisor
Elin Skau
Søbyen 14, st. tv.

Administrator
Jeanette Eriksen
Skovsangervej 12, Skanderborg
Tlf. 29662260
Je@dinregnskabspartner.dk

Hjemmeside
Erik Kjær Hansen
Søbyen 18, 2. tv
Tlf. 30550657