EF SØBYEN 10-14 / NYTTIG INFO

NYTTIG INFO

Informationerne står opført i alfabetisk rækkefølge

Klik på dokumenter markeret med fed skrift (links), hvis du ønsker at se indholdet i dem.
 
Hvis du har forslag til andre emner, der kan have bred interesse for beboerne i ejerforeningen, så skriv en besked til bestyrelsen. "Nyttig info" vil løbende blive opdateret med reviderede eller nye emner, når bestyrelsen finder det relevant.
 
ALTANER OG TERRASSER
 
Det er ejerforeningens ansvar at vedligeholde altanerne og udvendige vinduer, mure og beklædninger. Det er samtidig bestyrelsen, der har kompetencen til at godkende eventuelle ønsker om ændringer på de enkelte ejerlejligheders altaner og terrasser.

Nærmere regler for altaner og terrasser/haver findes i husordenen for ejerforeningen. Se under hjemmesidens menupunkt "Husorden".

Uddrag af ejerforeningens vedtægter:
Vedtægternes §17.1: Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer.
Vedtægternes §17.5: Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.
 
HUSDYR
 
- Se husorden
 
LÅSESMED

Ved problemer med låsen i lejlighedernes fordøre er det lejlighedsejeren selv, der skal tage kontakt til låsesmed for at få problemet løst. Hvis det derimod drejer sig om låsene til opgangenes yderdøre og cykelskuret, så rettes der henvendelse til bestyrelsen, som så kontakter låsesmeden på foreningens vegne.

Låsesystemet er af fabrikatet EVVA EPS (Østrisk), og der er ingen helt lokale låsesmede, der angiver at være fortrolige med det. En god kontaktmulighed er firmaet Bonne Låse og Sikring ApS i Risskov, som er autoriserede forhandlere af systemet. Firmaet har også en døgnservice i forbindelse med problemer.

Hjemmeside: www.bonnesikring.dk
Døgnservice: 7070 2190
 
RENGØRING OG VASK

Der er indgået følgende rengøringsaftale med Rengøringskælderen:
 
Trappevask foregår hver 2. uge (lige uger) og indeholder:
Grundig støvsugning af opgangene med støvsuger
Vask af flisegulve og beton trappetrin
Incl. trappeløb og bunden til kælderen
 
1 gang i måneden (lige måneder):
Aftørring af gelænder
Aftørring af runde lamper
Aftørring af postkasser
Fjerne pletter på væggene
Rengøring af elevator indvendig
Rengøring af stikkontakter
 
1 gang i måneden (ulige måneder)
Fjerne spindelsvæv højt i opgangene
Rengøring af rustfri stål udv.på elevator
Stålpleje på rustfri stål.
Afstøvning af Indfatninger over indgangsdører
Aftørring af fodlister/flisekanter
Pudse glas, dør og sideparti indv.og udv.
Rengøring af elevator indvendig
 
Hver 2. måned (Ulige måneder)
Udv. polering af gelænderglas på altaner med vaskeanlæg
Udv.polering af gavlvinduer i nr. 10 og 14 med vaskeanlæg
Udv.polering med vaskeanlæg stueetage
 
Derudover:
Støvsugning af betongulv i kældergangene hver 3. måned (uge 32, 46, 6, 20)
Afrensning af betonfacade i stueplan for spindelvæv og flueskidt – Maj måned
 
Ydermere er der indgået aftale med Berendsen om måtter med skift hver 14.dag.
 
RENGØRINGSTILBUD
 
VENTILATIONSANLÆG, FILTRE
 
De installerede Genvex anlæg er af typen "GES Energy S (Small)".
Friskluftfilter: F7 060320
Udsugnings-planfilter (filtagtigt): G4 060321
Filtrene kan købes i netshoppen på www.genvex.dk ved søgning på anlægstypen eller filternumrene.

Alternativt kan uoriginale og billigere filtre købes hos www.filterhuset.dk ved søgning på anlægstypen (filtrene her har andre numre end angivet ovenfor).